PRIMA POPTÁVKA | ABC zakázky.cz

PRIMA POPTÁVKA je služba určena pro VIP klienty aplikace ABC zakázky.cz. Uživatel si společně s obchodníkem nastaví parametry požadovaných poptávek zakázek a to v celé ČR i EU. Region a obchod nebo službu si VIP klient si může v průběhu měnit, rušit i doplňovat. Provozovatel zajistí a ověří případně aktualizuje kontakty zadavatele - investora, text i popis Poptávky a tuto informaci sdělí, po dohodě, uživatelům podle zájmu. Provize s každé realizované nabídky se platí automaticky vždy při realizaci. Realizací se rozumí objednávka, podpis smlouvy o dílo i kupní či jiné obchodní smlouvy.

Výše provize:

Při realizované zakázce v objemu do 200.000 Kč bez DPH – provize 0,8%
Při realizované zakázce v objemu nad 200.000 do 400.000 Kč bez DPH – provize 0,5%
Při realizované zakázce v objemu nad 400.000 Kč bez DPH – provize 0,3%

Odesláním zájmu o PRIMA POPTÁVKU potvrzuji, že souhlasím s podmínkami i výší provize, kterou uhradím, na výzvu Provozovatele s doručením faktury na elektronickou adresu, zde registrovanou. Provize je splatná jen při realizaci, rozumí se tím „ v okamžiku přijetí zálohy, objednávky, kupní nebo smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy či dohody „ nikoliv dokončenou zakázkou.

Maximální počet - limit takto zdarma sdílených PRIMA POPTÁVEK je celkem 10x a za celé placené období. V případě překročení limitu sdílených poptávek volá administrátor zájemci a dohodne se na dalším počtu sdílených poptávek. Administrátor tím nesleduje další platby za registraci, ale pomoc a dohodu o důvodu nevyužití limitu sdílených poptávek a nastavení oborů či parametrů tak, aby zájemce realizoval poptávku minimálně 1x za rok.